Search
Sign In
Školy Nyní zavřeno

Střední škola spojů a informatiky Zveřejnil

Zatím žádná recenze
0

Střední škola spojů a informatiky má v Táboře dlouhou tradici. V roce 1952 byla založena Spojová učňovská škola, která sídlila v budově Okresní správy spojů v Tomkově ulici a připravovala studenty i dospělé pracovníky pro práci v poštovním provozu. Její transformací vzniká v roce 1962 Odborné učiliště spojů se zaměřením na výuku telekomunikačního oboru spojový mechanik.

Od svého vzniku do roku 1991 bylo učiliště řízeno Jihočeským ředitelstvím spojů, které vždy dbalo na to, aby výuka probíhala na vysoké úrovni a v důstojných prostorách. Proto bylo Jihočeské ředitelství spojů koncem sedmdesátých let i jedním z hlavních investorů výstavby učňovského areálu na Maredově vrchu v Táboře. Do pěkného prostředí v přírodě na okraji města se učiliště přestěhovalo v průběhu školního roku 1979/80. Na jednom místě je zde soustředěna teoretická výuka, odborný výcvik i domov mládeže. Ve stejném roce bylo učiliště zařazeno do sítě středních škol a získalo název Střední odborné učiliště spojů v Táboře.

Počátkem osmdesátých let SOU spojů ve spolupráci s vedoucími pracovníky Správy dálkových kabelů v Táboře vypracovalo projekt jednoho z prvních maturitních oborů - mechanik přenosových zařízení. Tento obor se na naší škole vyučoval od školního roku 1980/81 a většina jeho absolventů dnes zastává odpovědné funkce u telekomunikačních firem. Později byl obor začleněn do soustavy oborů mechanik elektronik a přibylo i zaměření na telekomunikační zařízení. Spojové organizace průběžně poskytovaly pro odborný výcvik telefonní ústředny i další zařízení, protože výuka na provozních pracovištích není v těchto oborech možná. Důsledně bylo též postaráno o další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří zaručují vysokou úroveň absolventů naší školy.

Kromě telekomunikační techniky a elektroniky jsme se v polovině osmdesátých let začali zabývat i výpočetní technikou. Již ve školním roce 1985/86 procházeli všichni žáci studijních oborů půlročními kurzy práce s počítači a postupem času zabírala výpočetní technika ve výuce stále více prostoru. Počítače se pro mnoho pracovníků naší školy staly koníčkem a po otevření trhu v roce 1990 jsme rychle přešli na počítače standardu IBM PC. Modernizaci počítačů i výstavbu počítačové sítě si zajišťujeme sami při odborném výcviku studentů.

V roce 1991 jsme získali právní subjektivitu a stali se samostatnou školou zřízenou Ministerstvem hospodářství. To nám umožnilo rozšířit nabídku maturitních oborů o zaměření na výpočetní techniku a spotřební elektroniku. Nové obory jsme zavedli od roku 1991 a dobré uplatnění maturantů z těchto zaměření nás přesvědčilo, že jsme zvolili správnou cestu. Nepatříme ke školám, které dnes nabízejí desítky různorodých oborů. Rozhodli jsme se pokračovat v našem tradičním zaměření na elektrotechniku a úsilí věnovat spíše sledování dnešního rychlého vývoje telekomunikační a výpočetní techniky a přenášení nových poznatků do výuky. Nové osnovy oboru mechanik elektronik schválené ministerstvem školství od roku 1996 jsou částečně i prací pedagogů z naší školy.

V roce 1999 došlo ke sloučení naší školy se Střední integrovanou školou technickou ze Sezimova Ústí. Z důvodu otevření studijního oboru digitální telekomunikační technika změnila škola v roce 2000 název na Střední odbornou školu a střední odborné učiliště spojů a posléze na Střední školu spojů a informatiky.

Street View

Přidejte hodnocení a recenzi

Your email is safe with us.

Vaše hodnocení :
Rating images

Místo / Kontakty :

Otevírací doba :

Nyní zavřeno UTC + 2
  • PondělíZavřeno

Podobné profily

Claim listing: High School of Communications and Informatics

Reply to Message

Sign In Tabor.tv

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password